Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5182. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju, stran 14115.

Na podlagi 129. in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju
1. člen
(1) V 1. členu Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju (Uradni list RS, št. 135/06, v nadaljevanju: sklep) se v točkah (b) in (c) prvega odstavka besedilo "listinjene izpostavljenosti bank" nadomesti z besedilom "pozicije v listinjenju".
(2) V točki (d) prvega odstavka se besedilo "listinjenih izpostavljenosti bank" nadomesti z besedilom "za pozicije v listinjenju".
2. člen
V 14. točki 3. člena sklepa se črta beseda "listinjenih" ter na koncu stavka pred podpičjem doda besedilo "v listinjenju".
3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 10. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi: "Banka lahko imenuje eno ali več primernih ECAI, katerih bonitetne ocene uporablja za izračun tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za pozicije v listinjenju.".
(2) V drugem odstavku 10. člena sklepa se v celotnem besedilu beseda "primerne" nadomesti z besedo "imenovane".
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 22. člena sklepa se za besedilom "zavarovane s" doda beseda "primernim".
5. člen
(1) V prvem odstavku 23. člena sklepa se besedilo "odseka 4.3.2.1." nadomesti z besedilom "pododdelka 4.3.3.".
(2) V drugem odstavku se besedilo "4.3.4." nadomesti z besedilom "4.3.5." in besedilo "4.3.3." z besedilom "4.3.4.".
(3) V točki (a) četrtega odstavka 23. člena sklepa se beseda "pristopa" nadomesti z besedo "metode".
6. člen
V četrtem stavku četrtega odstavka 26. člena sklepa se besedilo "listinjenih izpostavljenosti" in besedilo "listinjene izpostavljenosti" nadomestita z besedilom "izpostavljenosti v listinjenju".
7. člen
Točka (b) prvega odstavka 44. člena sklepa se spremeni tako, da se glasi:
"(b) tveganjem prilagojenih zneskov izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti, ki bi jih izračunala izvorna banka v primeru, da te ne bi bile listinjene v znesku, ki je enak udeležbi investitorjev."
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost