Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5181. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic, stran 14114.

Na podlagi 2. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 135/06) se v naslovu, drugem in tretjem odstavku 5. člena, naslovu in prvem odstavku 6. člena, prvem odstavku 13. člena in prvem odstavku 23. člena besedilo "posamezne sestavine kapitala" v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom "posamezne kategorije oziroma sestavine kapitala" v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V točkah (d) in (e) četrtega odstavka 11. člena se za besedo "so" doda besedilo "v višini celotne terjatve upnika".
3. člen
(1) Na koncu besedila četrte alineje iz točke (d) četrtega odstavka 17. člena se dodata nova pododstavka, ki se glasita:
"Predčasni odkup instrumenta s strani banke izdajateljice prej kot po 5 letih od izdaje je mogoč samo v posebnih okoliščinah in ob dovoljenju Banke Slovenije.
Banka Slovenije navedeno dovoljenje izda, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
- nastanek posebnih okoliščin (npr. sprememba davčne ali druge zakonodaje), ki vplivajo na hibridni instrument;
- banka hibridni instrument nadomesti vsaj istočasno z enako ali bolj kakovostno obliko kapitala.
Izpolnjevanje pogojev iz petega pododstavka te točke banka dokazuje s predložitvijo naslednje dokumentacije v okviru zahteve za izdajo dovoljenja:
- dokazila o nastanku posebnih okoliščin iz prve alineje petega pododstavka te točke in njihov vpliv na hibridni instrument;
- projekcije izračuna kapitala in kapitalskih zahtev z upoštevanjem nadomestnih instrumentov iz druge alineje petega pododstavka te točke, za obdobje prihodnjih treh let."
(2) V točkah (e) in (f) četrtega odstavka se za besedo "so" doda besedilo "v višini celotne terjatve upnika".
(3) V točki (g) četrtega odstavka se besedilo "ne izvrši izplačil" nadomesti z besedilom "odloži izplačila".
4. člen
V točki (d) četrtega odstavka 20. člena se za besedo "je" doda besedilo "v višini celotne terjatve upnika".
5. člen
V točki (d) prvega odstavka 24. člena se za besedo "je" doda besedilo "v višini celotne terjatve upnika".
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost