Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5175. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi, stran 14107.

Na podlagi 1. in 11. točke 129. člena, 11. točke prvega odstavka 195. člena, 2., 3. in 4. točke 226. člena in 405. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi
1. člen
V 2. členu Sklepa o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Pojem skupina, uporabljen v tem sklepu, ima enak pomen kot skupina v 14. točki 2. člena Zakona o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06)."
2. člen
(1) V drugem stavku četrtega odstavka 15. člena se črta beseda "lahko".
(2) V petem odstavku se besedilo "so postavke iz trgovalne knjige te osebe skupaj s postavkami bančne knjige vključene v izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje na konsolidirani podlagi." nadomesti z besedilom:
"se:
a) za izračun kapitalske zahteve za valutno tveganje in kapitalske zahteve za tveganje cen blaga te osebe uporabijo določila sklepa o tržnih tveganjih;
b) postavke trgovalne knjige teh oseb skupaj s postavkami bančne knjige vključijo v izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje na konsolidirani podlagi in se zanje ne računa kapitalskih zahtev iz točke (a) prvega odstavka 7. člena sklepa o tržnih tveganjih.".
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se pred besedo "skupini" doda beseda "bančni".
4. člen
V poglavju 8.1. se v besedilu "bančne skupine" v ustreznem sklonu in številu črta beseda "bančne" v ustreznem sklonu in številu.
5. člen
V 23. členu se besedilo "nadrejene banke Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "nadrejene osebe v Republiki Sloveniji".
6. člen
V naslovu poglavja 8.2. se črta besedilo "in revidirana letna poročila."
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost