Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2007 z dne 16. 11. 2007

Kazalo

5173. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov, stran 14050.

Na podlagi 14.a člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo in 47/04 - ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 2/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
"Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 95/17/ES z dne 19. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi z nevključevanjem ene ali več sestavin na seznam, uporabljen za označevanje kozmetičnih izdelkov (UL L št. 140 z dne 23. 6. 1995, str. 26), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/81/ES z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 95/17/ES v zvezi z nevključevanjem ene ali več sestavin na seznam, uporabljen za označevanje kozmetičnih izdelkov, in Direktive 2005/78/ES v zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih in trdnih onesnaževal iz motorjev, ki se uporabljajo v vozilih, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 92), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/17/ES) določa postopek in vsebino vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov pri njihovem navajanju na embalaži v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov."
2. člen
V 6. členu se v prvem stavku za besedo "sestavino" doda besedilo "s postopkom, določenim v prilogi Direktive 95/17/ES".
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-21/2007-UK
Ljubljana, dne 5. oktobra 2007
EVA 2007-2711-0079
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost