Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5018. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice – območje Kostroj (razširitev dejavnosti Leskovar in stanovanjska gradnja), stran 13602.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice – območje Kostroj (razširitev dejavnosti Leskovar in stanovanjska gradnja)
I.
Javno se razgrne Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice – območje Kostroj (razširitev dejavnosti Leskovar in stanovanjska gradnja), ki ga je na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave prostorskega akta št. 3505-0008/2007 z dne 28. 6. 2007 izdelalo podjetje Biro 2001, pod številko 20/07-SP/ZN oktober 2007.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve, ki bo trajala od 19. 11. 2007 do 19. 12. 2007, lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, katera bo v sredo, 12. 12. 2007 ob 16. uri, v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2007
Slovenske Konjice, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti