Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5015. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane, stran 13595.

Na podlagi 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ – UPB3, Uradni list RS, št. 72/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in 60/07) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/97) je Občinski svet Občine Poljčane na 9. seji dne 19. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na osnovi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora Občina Poljčane za državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Poljčane in ki niso zavarovani iz drugega naslova, plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, v obliki prispevka za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov (v nadaljevanju: obvezno zdravstveno zavarovanje). Prispevek se plača v pavšalnem znesku, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane.
3. člen
Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane lahko pridobi občan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima stalno bivališče na območju Občine Poljčane,
3. ni zavarovan iz drugega naslova.
Šteje se, da občan ni zavarovan iz drugega naslova, kadar izpolnjuje naslednje pogoje:
– nima sklenjenega delovnega razmerja,
– na Zavodu RS za zaposlovanje ne prejema nadomestila oziroma denarne pomoči,
– nima prihodkov, s katerimi bi si sam poravnal obvezno zdravstveno zavarovanje,
– kadar upravni organ v postopku obravnave vloge ugotovi, da občan ni upravičen do obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in ni sam zavezan za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja.
II. POSTOPKI
4. člen
Postopke za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane vodi in o njih odloča Občinska uprava Občine Poljčane kot upravni organ.
5. člen
Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane«, ki jo vložijo na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Obrazec je sestavljen na način, ki omogoča pridobiti vse potrebne podatke za pravočasno in verodostojno rešitev vloge.
6. člen
Upravni organ ima v postopku obravnave vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagatelja potrebne dodatne podatke in dokazila, ki bodo dokazovala upravičenost občana do pridobitve pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane.
Upravni organ vlogo obravnava in o njej odloči v skladu z določili Zakona o upravnem postopku z odločbo.
7. člen
Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane, mora Občini Poljčane javiti vsako spremembo pogojev, na osnovi katerih je pridobil predmetno pravico, v roku 8 dni od njenega nastanka.
Na osnovi javljene spremembe Upravni organ izda sklep o prenehanju zavarovanja.
V primeru, da občan spremembe iz prvega odstavka tega člena ne javi v roku 8 dni od nastanka spremembe, je dolžan vrniti stroške zavarovanja za obdobje od nastale spremembe.
8. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po sprejemu odločbe ali sklepa na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
O pritožbi odloča župan Občine Poljčane.
9. člen
Na osnovi izdanih odločb in sklepov Občina Poljčane prijavlja in odjavlja občane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in poravnava stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem pravilniku.
Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Poljčane zagotavlja na posebni proračunski postavki.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 19. oktobra 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti