Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

5010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o., stran 13574.

Na podlagi 473., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07 in 67/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. izredni seji dne 22. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana d.o.o. (Uradni list RS, št. 68/99, 39/00 in 66/02) se v 1. členu črta beseda »nepridobitno«.
2. člen
V 10. členu se črta beseda »skupščina«.
3. člen
V celotnem besedilu odloka se beseda »skupščina« nadomesti z besedo »ustanovitelj«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 505. člena Zakona o gospodarskih družbah in o drugih zadevah, ki jih določa ta odlok. Ustanoviteljske pravice edinega ustanovitelja družbe izvršuje župan, če zakon ne določa drugače.«
5. člen
V 12. členu se besedilo »Na skupščini se odloča o:« nadomesti z besedilom: »Ustanovitelj odloča o:«.
6. člen
Črta se 34. člen.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanjim članom skupščine preneha mandat.
8. člen
Akt o ustanovitvi družbe v obliki notarskega zapisa se uskladi s tem odlokom in ga podpiše župan Mestne občine Ljubljana.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-48/2007-5
Ljubljana, dne 22. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost