Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2007 z dne 2. 11. 2007

Kazalo

4994. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, stran 13550.

Na podlagi 16. in 26.a člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4 z dne 30. 6. 2006), v skladu z 10. in 83. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (prečiščeno besedilo, objavljeno v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 5, z dne 1. 11. 1999 in spremembe in dopolnitve, objavljene v Uradnih objavah glasila Snežnik, št. 4 z dne 29. 9. 2001) ter 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 60/07) in 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, UPB2, Uradni list RS, št. 22/06, 60/07) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. seji dne 18. 10. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe do leta 2010:
Barbari Kogovšek, roj. 7. 12. 1971, Rozmanova ulica 24 g, 6250 Ilirska Bistrica, po poklicu natakarica, prodajalka.
II.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-40/2007
Ilirska Bistrica, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost