Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4793. Sklep o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini Žužemberk, stran 13056.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) in na podlagi 4. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk in 4. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole (Uradni list RS, št. 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini Žužemberk
1. člen
Občina Žužemberk, kot ustanoviteljica javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole, izdaja soglasje k oddaji pokritih športnih objektov v upravljanju zavodov v najem za čas, ko jih ne potrebujeta.
2. člen
Osnovna šola Žužemberk in Osnovna šola Prevole, kot upravljavca z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Žužemberk, upoštevata naslednjo ceno najema za uro uporabe:
1. uporaba telovadnice za najemnike iz         6,25 EUR + DDV
Občine Žužemberk
2. uporaba telovadnice za najemnike izven     13,14 EUR + DDV
območja Občine Žužemberk
3. uporaba male dvorane pri Osnovni šoli       4,38 EUR + DDV
Žužemberk
Medsebojna razmerja med upravljavcem pokritih športnih objektov in najemnikom se uredijo s pogodbo.
3. člen
Osnovna šola Žužemberk in Osnovna šola Prevole konec meseca najemniku izstavita račun za ure uporabe športnih prostorov za pretekli mesec, ki ga je najemnik dolžan poravnati v roku 8 dni od prejema računa. Najemniku, ki v predvidenem roku na poravna računa, se prepove nadaljnjo uporabo prostorov do plačila zapadlih obveznosti, upoštevajoč pri tem zakonsko veljavne zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila računa.
4. člen
Pridobljena sredstva Osnovna šola Žužemberk in Osnovna šola Prevole uporabita namensko za kritje materialnih stroškov, nastalih zaradi oddaje športnih prostorov v najem in za njihovo vzdrževanje.
5. člen
Sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Žužemberk, cene pa se uporabljajo od 1. 9. 2007 dalje. Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljavnost sklepa št. 032-01/02-1021 z dne 17. 10. 2002.
Št. 032–2140/2007 – 100
Žužemberk, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost