Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4779. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču, stran 13028.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 1. 10. 2007 sprejel naslednjo
O B V E Z N O R A Z L A G O
I.
Določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07) se za funkcionalno enoto 9 območja urejanja CR 8/2 Hradeckega ulica razlagajo tako, da je v funkcionalni enoti 9 namesto treh obstoječih objektov dopuščena novogradnja enega objekta, kateri lahko presega bruto tlorisno površino obstoječih objektov za 50%. Objekt mora biti členjen, tako da ohranja tipično strukturo zazidave v območju urejanja. Namembnost novega objekta je stanovanjska za posebne namene.
II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2007-3
Ljubljana, dne 1. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost