Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4777. Odlok o zagotovitvi sredstev za nujno sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve, stran 13028.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02- ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO), 76. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) in 6. člen Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev za nujno sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 178.000 € za nujne intervencijske ukrepe za odpravo posledic neurja z dne 18. septembra 2007.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za interventne ukrepe na področju:
– komunalno cestne infrastrukture do 125.000 €,
– športne infrastrukture, ki je v lasti občine, do 33.000 €,
– kmetijstva do 20.000 €.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2007.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-28/2007
Kamnik, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost