Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4773. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna, stran 13021.

Na podlagi druge alinee 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in Uradni list RS, št. 56/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 100/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)
1. člen
Grobovina za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem znaša letno za:
– enojni grob             16,49 € (z DDV)
– dvojni ali družinski grob      22,29 € (z DDV)
– žarni grob – mali          16,49 € (z DDV)
– žarni grob – veliki         22,29 € (z DDV)
Grobovina za najem grobov na pokopališču v Javorju in Koprivni znaša letno za:
– enojni grob             5,58 € (z DDV)
– dvojni ali družinski grob      8,25 € (z DVV).
2. člen
Sredstva zbrana iz 1. točke tega sklepa se namensko uporabijo za vzdrževanje pokopaliških objektov (mrliška vežica) ter vzdrževanje in urejanje pokopališč v Občini Črna na Koroškem.
3. člen
Sredstva iz 1. točke tega sklepa se zbirajo v proračunu Občine Črna na Koroškem.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta z dne 17. 11. 2005 (Uradni list RS, št. 106/05).
Št. 354-0024/2007
Črna na Koroškem, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost