Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4771. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež, stran 13020.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in popravek 14/05), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 1. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1887/15 – pot v izmeri 15 m², 1887/21 – pot v izmeri 13 m², 1887/23 – pot v izmeri 52 m² in 1887/24 – pot v izmeri 175 m², vse k.o. Čatež.
2. člen
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1721, k.o. Čatež ter se zanju v isti k.o. odpre novi vložek, nato pa se pri njima vknjiži lastninska pravica na ime Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 466-50/01 in 478-26/2007
Brežice, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost