Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4770. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina, stran 13020.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in popravek 14/05), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 1. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m², k.o. Cerina.
2. člen
Nepremičnina navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1368, k.o. Cerina ter se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 465-36/2005
Brežice, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost