Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4769. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje, stran 13019.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in popravek 14/05), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 8. redni seji dne 1. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1082/3 – pot v izmeri 246 m2, pripisani pri vl. št. 513 k.o. Podgorje.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 465-30/2004-3390
Brežice, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost