Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bled, stran 13018.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 5. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bled
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Bled (Uradni list RS, št. 43/00) se črta vsebina 5. člena.
Nov 5. člen se glasi:
»Zlato plaketo Občine Bled podeljuje Občinski svet Občine Bled:
1. posamezniku za življenjsko delo,
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za več desetletno delo, s katerim povečujejo ugled občine oziroma prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov.
Občinski svet podeli letno predvidoma eno zlato plaketo.«
2. člen
Črta se vsebina 7. člena.
Nov 7. člen se glasi:
»Srebrno plaketo podeljuje Občinski svet Občine Bled:
1. posamezniku za večletne uspehe ali večletno delo oziroma
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletno delo, s katerim povečujejo ugled občine oziroma prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov.
Občinski svet podeli predvidoma dve srebrni plaketi letno.«
3. člen
Črta se vsebina 9. člena.
Nov 9. člen se glasi:
»Bronasto plaketo Občine Bled podeljuje Občinski svet Občine Bled posameznikom in skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam:
1. za enkratne izjemne dosežke,
2. ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
3. ob življenjskem ali delovnem jubileju,
4. ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
Občinski svet podeli predvidoma tri bronaste plakete letno.«
4. člen
V 13. členu (naziv častni občan) se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Naziv častni občan je priznanje Občine Bled izjemnega pomena, ki se podeljuje največ dvakrat v mandatu občinskega sveta.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 039-15/2007
Bled, dne 2. oktobra 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost