Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine, stran 12953.

Na podlagi 36. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N IK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine
1. člen
V Pravilniku o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 140/04) se drugi, tretji in četrti odstavek 3. člena spremenijo tako, da se glasijo:
»Podatki o izvoru predmeta obsegajo podatke o predhodnem lastniku predmeta, zadnje nahajališče predmeta, prevzemno vrednost oziroma odkupno ceno in številko zapisa sklenjene pogodbe. Kot podatki o predhodnem lastniku predmeta se štejejo firma ter sedež, če gre za pravno osebo, oziroma osebno ime in naslov prebivališča, kadar gre za fizično osebo.
Opis predmeta sestavljajo opredelitev vrste predmeta, funkcija predmeta, motiv, ime avtorja ali izdelovalca, če je ta znan, letnica ali obdobje nastanka, material, tehnika in posebne značilnosti (kot so označba, poškodbe, okvir).
Podatki o kupcu obsegajo firmo ter sedež, če gre za pravno osebo, oziroma osebno ime in naslov prebivališča, kadar gre za fizično osebo, ter številko računa za prodan predmet.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se znesek »100.000 SIT« nadomesti z »1.000 EUR« in na koncu doda besedilo »in evidenco teh predmetov trajno hraniti«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2007/10
Ljubljana, dne 21. avgusta 2007
EVA 2007-3511-0013
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost