Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4752. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju javnih del, stran 12953.

Na podlagi 53.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 - ZŠtip in 63/07 – popr.) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o financiranju javnih del
1. člen
V Pravilniku o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06 in 115/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Kvote sredstev javnega razpisa se določijo na podlagi zadnjih uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije o povprečni stopnji brezposelnosti tekočega leta (v nadaljnjem besedilu: povprečna stopnja brezposelnosti), ugotovljeni v posamezni območni službi zavoda, deleža vseh brezposelnih oseb, prijavljenih v območni službi zavoda, glede na celotno Slovenijo in deleža ciljnih skupin brezposelnih oseb za vključitev v Program javnih del (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga za proračunsko obdobje sprejme Vlada Republike Slovenije. Pri določitvi kvot sredstev javnega razpisa se upošteva tudi regijski pristop za hitrejše zmanjševanje razlik med regijami.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se točka (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) povprečna stopnja brezposelnosti v posameznih občinah in bruto dodana vrednost na prebivalca občine, ki jo za občino ugotovi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: bruto dodana vrednost na prebivalca občine).«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-30/2006/10
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-2611-0096
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost