Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4750. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic, stran 12946.

Na podlagi 203. in 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
1. člen
Ta pravilnik določa cene tiskovin, obrazcev, preizkusnih tablic in registrskih tablic, ki se uporabljajo pri izvrševanju predpisov o varnosti cestnega prometa.
2. člen
Cene za posamezne tiskovine, obrazce in tablice so:
----------------------------------------------------------
                      Prodajna cena z
                            DDV
----------------------------------------------------------
A  Potrdilo za preizkusno vožnjo in        0,02 €
   preizkusno tablico
   Preizkusna tablica za avto,          8,24 €
   samolepilna – par
   Preizkusna tablica za motorno         5,77 €
   kolo, samolepilna – kos
   Preizkusna tablica za motorno         13,46 €
   vozilo, kovinska – par
----------------------------------------------------------
B  Registrska tablica za avto – par,       18,97 €
   2 x (dim. 120 x 520 mm)
   Registrska tablica za avto          18,97 €
   dimenzije »R-4« – par, 1 x (dim.
   120 x 520 mm) in 1 x (dim. 220 x
   340 mm)
   Ponovljena registrska tablica         13,46 €
   vlečnega vozila za lahki
   priklopnik – kos, 1 x (dim. 120 x
   520 mm)
   Ponovljena registrska tablica         13,46 €
   vlečnega vozila za lahki
   priklopnik – kos, »R-4«, 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Registrska tablica za avto in         28,46 €
   lahki priklopnik – kpl, 3 x (dim.
   120 x 520 mm)
   Registrska tablica za avto in         28,46 €
   lahki priklopnik dimenzije »R-4« –
   kpl, 2 x (dim. 120 x 520 mm) in 1
   x (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za priklopno        9,49 €
   vozilo – kos, 1 x (dim. 120 x 520
   mm)
   Registrska tablica za priklopno        9,49 €
   vozilo dimenzije »R-4« – kos, 1 x
   (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za motorno         7,82 €
   vozilo – kos, 1 x (dim. 150 x 150
   mm)
   Registrska tablica za kolo z          7,82 €
   motorjem – kos, 1 x (dim. 130 x
   105 mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez       18,97 €
   nalepk) – par, 2 x (dim. 120 x 520
   mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez       18,97 €
   nalepk) dimenzije »R-4« – par 1 x
   (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez       12,50 €
   nalepk) – kos, 1 x (dim. 220 x 220
   mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez       7,82 €
   nalepk) – kos, 1 x (dim. 150 x 150
   mm)
   Registrska tablica za izvoz (brez       7,82 €
   nalepk) – kos, 1 x (dim. 130 x 105
   mm)
   Registrska tablica za izvoz          9,49 €
   priklopnega vozila (brez nalepk) –
   kos, 1 x (dim. 120 x 520 mm)
   Registrska tablica za izvoz          9,49 €
   priklopnega vozila dimenzije »R-4«
   – kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Nalepka za izvozno tablico za avto       1,13 €
   – kos
   Nalepka za izvozno tablico za         1,13 €
   motorno kolo – kos
   Nalepka za izvozno tablico za kolo       1,13 €
   z motorjem – kos
   Registrska tablica za policijski       19,94 €
   avto – par, 2 x (dim. 120 x 520
   mm)
   Registrska tablica za policijski       19,94 €
   avto dimenzije »R-4« – par, 1 x
   (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Ponovljena registrska tablica za       13,46 €
   policijski avto – kos, 1 x (dim.
   120 x 520 mm)
   Ponovljena registrska tablica za       13,46 €
   policijski avto dimenzije »R-4« –
   kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za policijsko       12,50 €
   vozilo – kos, 1 x (dim. 220 x 220
   mm)
   Registrska tablica za policijsko        7,82 €
   vozilo – kos, 1 x (dim. 150 x 150
   mm)
   Registrska tablica za policijsko        7,82 €
   kolo z motorjem – kos, 1 x (dim.
   130 x 105 mm)
   Registrska tablica za policijsko       10,01 €
   priklopno vozilo 1 x (dim. 120 x
   520 mm)
   Registrska tablica za policijsko       10,01 €
   priklopno vozilo dimenzije »R-4« –
   kos, 1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za traktor         12,50 €
   velika – kos, 1 x (dim. 220 x 220
   mm)
   Registrska tablica za traktor         12,50 €
   podolgovata – kos, 1 x (dim. 120 x
   520 mm)
   Registrska tablica za traktor         12,50 €
   dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Registrska tablica za traktor mala       9,62 €
   – kos, 1 x (dim. 150 x 150 mm)
   Registrska tablica za traktorski       12,50 €
   priklopnik velika – kos, 1 x (dim.
   220 x 220 mm)
   Registrska tablica za traktorski       12,50 €
   priklopnik podolgovata – kos, 1 x
   (dim. 120 x 520 mm)
   Registrska tablica za traktorski       12,50 €
   priklopnik dimenzije »R-4« – kos,
   1 x (dim. 220 x 340 mm)
   Registrska tablica za traktorski        9,62 €
   priklopnik mala – kos, 1 x (dim.
   150 x 150 mm)
   Registrska tablica za avto za tuje      18,97 €
   predstavništvo – par, 2 x (dim.
   120 x 520 mm)
   Registrska tablica za avto za tuje      18,97 €
   predstavništvo dimenzije »R-4« –
   par, 1 x (dim. 120 x 520 mm) in 1
   x (dim. 220 x 340 mm)
   Ponovljena registrska tablica za       13,46 €
   avto za tuje predstavništvo – kos,
   1 x (dim. 120 x 520 mm)
   Ponovljena registrska tablica za       13,46 €
   avto za tuje predstavništvo
   dimenzije »R-4« – kos, 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Registrska tablica za motorno kolo       7,82 €
   za tuje predstavništvo – kos, 1 x
   (dim. 150 x 150 mm)
   Registrska tablica za kolo z          7,82 €
   motorjem za tuje predstavništvo –
   kos, 1 x (dim. 130 x 105 mm)
   Zamenjava registrske tablice za        19,87 €
   avto – par, 2 x (dim. 120 x 520
   mm)
   Zamenjava registrske tablice za        19,87 €
   avto, dimenzije »R-4« – par, 1 x
   (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Zamenjava registrske tablice za       29,88 €
   avto – kpl, 3 x (dim. 120 x 520
   mm)
   Zamenjava registrske tablice za        29,88 €
   avto dimenzije »R-4« – kpl, 2 x
   (dim. 120 x 520 mm) in 1 x (dim.
   220 x 340 mm)
   Grb veliki (za registrske tablice       1,13 €
   dim. 520 x 120 mm in 340 x 220 mm)
   Grb srednji (za registrske tablice       0,71 €
   dim. 220 x 220 mm)
   Grb mali (za registrske tablice        0,71 €
   dim. 150 x 150 mm in 105 x 130 mm)
   Vrečke za RT (za reg. tablice dim.       0,01 €
   120 x 520 mm, 220 x 340 mm, 150 x
   150 mm in 130 x 105 mm)
   Kartonska škatla               1,34 €
   Papirnate ovojnice za RT (za dim.       0,50 €
   120 x 520 mm)
----------------------------------------------------------
C   Tablica z izbranim delom označbe:
   2 x cena serijsko izdelane tablice
   Rezervacija izbranega dela označbe
   registrske tablice:
   7 x cena serijsko izdelane
   registrske tablice, če je
   rezerviranih do 10 označb
   3 x cena serijsko izdelane
   registrske tablice, če je
   rezerviranih več kot 10 označb
----------------------------------------------------------
D  Vozniško dovoljenje, slovensko         1,18 €
   Vozniško dovoljenje, slovensko-        1,18 €
   italijansko
   Vozniško dovoljenje, slovensko-        1,18 €
   madžarsko
----------------------------------------------------------
E  EU Prometno dovoljenje, slovensko       1,18 €
   EU Prometno dovoljenje, slovensko-       1,18 €
   italijansko
   EU Prometno dovoljenje, slovensko-       1,18 €
   madžarsko
----------------------------------------------------------
F  Dovoljenje za učitelja vožnje,         6,65 €
   slovensko
   Dovoljenje za učitelja vožnje,         6,65 €
   slovensko-italijansko
   Dovoljenje za učitelja vožnje,         6,65 €
   slovensko-madžarsko
----------------------------------------------------------
G  Dovoljenje za učitelja predpisov,       6,65 €
   slovensko
   Dovoljenje za učitelja predpisov,       6,65 €
   slovensko-italijansko
   Dovoljenje za učitelja predpisov,       6,65 €
   slovensko-madžarsko
----------------------------------------------------------
H  Dovoljenje za strokovnega vodjo        6,65 €
   avtošole, slovensko
   Dovoljenje za strokovnega vodjo        6,65 €
   avtošole, slovensko-italijansko
   Dovoljenje za strokovnega vodjo        6,65 €
   avtošole, slovensko-madžarsko
----------------------------------------------------------
I  Parkirna karta za invalide,          2,40 €
   slovenska
   Parkirna karta za invalide,          2,40 €
   slovenska-italijanska
   Parkirna karta za invalide,          2,40 €
   slovenska-madžarska
   Parkirna karta (PROM 7)            3,11 €
----------------------------------------------------------
J  Potrdilo o opravljenem vozniškem        1,12 €
   izpitu
----------------------------------------------------------
K  Ovitek dvodelni                0,04 €
----------------------------------------------------------
   Ovitek tridelni                0,05 €
----------------------------------------------------------
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic (Uradni list RS, št. 33/06 in 29/07) ter Pravilnik o določitvi cen obrazcev dovoljenj za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avto šole (Uradni list RS, št. 15/03).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-245/2007/9 (1332-02)
Ljubljana, dne 9. oktobra 2007
EVA 2007-1711-0047
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost