Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4749. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, stran 12945.

Na podlagi enajstega odstavka 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podlage za odmero komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine.
2. člen
(parcela)
(1) Za parcelo po tem pravilniku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(2) Za parcelo po tem pravilniku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se odmeri tako, da se vrednosti povprečnih obračunskih stroškov opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme iz 5. člena tega pravilnika uporabi v naslednji enačbi:
KP(i) = A(parcela) * C(pi) + A(tlorisna) * C(ti),
pri čemer je:
– KP(i): znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme,
– A(parcela): površina parcele objekta,
– A(tlorisna): neto tlorisna površina objekta,
– C(pi): povprečni obračunski stroški na m2 parcele za posamezno vrsto komunalne opreme,
– C(ti): povprečni obračunski stroški na m2 neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
– i: posamezna vrsta komunalne opreme.
4. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna po naslednji enačbi:
KP = Vsota KP(i),
pri čemer je:
– KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
– KP(i): izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(obračunski stroški, preračunani na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta)
Povprečni obračunski stroški na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta so določeni za posamezne vrste komunalne opreme in znašajo:
+--------------------+-----------------------+-----------------+
|  Vrste komunalne | Povprečni obračunski |  Povprečni  |
|    opreme    | stroški na m2 parcele |  obračunski  |
|          |            | stroški na m2 |
|          |            | neto tlorisne |
|          |            |površine objekta |
+--------------------+-----------------------+-----------------+
|vodovodno omrežje  |C(p,vodovod) = 0,50  |C(t,vodovod) =  |
|          |eurov         |2,00 eurov    |
+--------------------+-----------------------+-----------------+
|kanalizacijsko   |C(p,kanalizacija) =  |C(t,kanalizacija)|
|omrežje       |1,50 eurov       |= 4,00 eurov   |
+--------------------+-----------------------+-----------------+
|cestno omrežje   |C(p,cesta) = 2,00   |C(t,cesta) = 5,00|
|          |eurov         |eurov      |
+--------------------+-----------------------+-----------------+
|javne površine   |C(p,javne površine) = |C(t,javne    |
|          |0,10 eurov       |površine) = 0,40 |
|          |            |eurov      |
+--------------------+-----------------------+-----------------+
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-140/2007
Ljubljana, dne 9. oktobra 2007
EVA 2007-2511-0155
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti