Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4596. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona Škofljica, stran 12454.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona Škofljica (Uradni list RS, št. 27/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 9. redni seji dne 2. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona Škofljica
1. člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 – podjetniško obrtna cona Škofljica.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev zavzema zemljišča v k.o. Lanišče, parc. št.: 656/24, 656/25, 737/14, 737/189, 737/192, 737/193, 737/199, 737/200, 737/201, 737/202, 737/204, 737/205, 737/206, 737/240, 737/241, 737/245, 737/246, 737/55, 737/57, 737/10, 737/5, 737/6, 737/63, 737/7, 737/9, in dele zemljišč parc. št.: 736/2, 736/5, 750/1, 750/10.
3. člen
Osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni, to je od 10. 10. 2007 do 9. 11. 2007.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 24. 10. 2007, ob 17. uri, v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
5. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 007-28/2007
Škofljica, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost