Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto, stran 12446.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06), 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 83/89, 5/90, Uradni list RS – stari, št. 8/90, 10/91, Uradni list RS, /I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93) in 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o naseljih v Občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o naseljih v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/93, 108/06 – Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(1) Območje naselja Novo mesto se razširi na nepremičnine parc. št. 2090/7, 2090/1, 2090/5, 2090/8, 2087/1, 2087/2, 2087/9, 2087/8, 2086/3, 2086/1, 2078/2, 2076/3, 2083/5, 2223/2, 2080/2, 2077/1, 2079/2, 2083/2, 2076/2, 2083/3, 2080/3, 2080/5, 2084/1, 2077/2, 2084/2, 2080/4, 2066/2, 2036/2, 2081/1, 2075/2, 2080/1, 2223/1, 2079/1, 2072/1, 2074, 2073/1, 2072/3, 2075/1, 2066/3, 2070, 2080/7, 2073/3, 2071, 2067/2, 2067/1, 2052/2, 2053/2, 2053/1, 2054, 2064/2, 2055, 2057, 2052/1, 2050, 1976/1, 1976/2, 1976/2, 1976/2, 1975/2, 2225 – del, 2064/1, 2223/3 – del, 2066/1, 2082/1, 2083/1, 2087/4, 2086/2, 2069, 2078/1, 2091/4, 2090/2, 2091/2, 2091/1, 2094/1, 2094/5, 2090/6, 2094/4, 2091/3, 2094/4, 2091/3, 2095/2, 2095/4, 2087/6, 2090/3, 2087/3, 2091/5, 2098/1, 2098/1, 2095/1, 2095/1, 2095/3, 2095/3, 2095/4, 2095/4, 2095/4, vse k.o. Gorenja Straža, in na parc. št. 420/2, 420/1, obe k.o. Bršljin.
(2) Novonastale meje območja naselja Novo mesto so razvidne iz grafičnega prikaza, ki je priloga tega odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-25/2007-1 (1901)
Novo mesto, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost