Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4583. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007, stran 12431.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 se določa v višini 279.353.540 eurov.«.
2. člen
Občina se lahko zadolži za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov EU do višine 24.000.000 eurov.
Občina lahko sklene leasing pogodbo do višine 5.000.000 eurov za nakup poslovnih prostorov za knjižnico Šiška.
3. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-54/2007-129
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost