Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4581. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 12424.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/2003 ter Uradni list RS, št. 70/07 – spremembe in dopolnitve) in 21. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 120/06 – odl. US) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 27. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi na naslednjih nepremičninah:
1. parc. št. 3699/1 – parkirišče v izmeri 88,00 m2 k.o. Ajba,
2. parc. št. 3699/2 – stan. stavba v izmeri 56,00 m2 in dvorišče v izmeri 91,00 m2 k.o. Ajba,
3. parc. št. 3699/3 – stan. stavba v izmeri 95,00 m2 in dvorišče v izmeri 86,00 m2 k.o. Ajba,
4. parc. št. 3699/4 – dvorišče v izmeri 98,00 m2 k.o. Ajba.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo le-ta posredovana zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici v zemljiškoknjižbo izvedbo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/07-5
Kanal, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost