Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4580. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 12423.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06, 70/06, 105/06) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 10. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kanal ob Soči, ki je pristojen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Svet).
2. člen
Svet šteje osem članov. Sestavljajo ga predstavniki občinskega sveta ter uporabniki in izvajalci nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu:
– predstavnik občinskega sveta,
– predstavnik policijskega okoliša območja Občine Kanal ob Soči,
– predstavnik Osnovne šole Kanal,
– predstavnik Osnovne šole Deskle,
– predstavnik ZD Nova Gorica osnovno varstvo – Ambulanta Kanal,
– predstavnik civilne zaščite,
– predstavnik upravljavca cest,
– predstavnik občinske uprave, ki je obenem tajnik Sveta.
3. člen
Svet lokalne skupnosti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja zlasti naslednje naloge:
– v ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.
4. člen
Člane Sveta imenuje župan. Svet ima svojega predsednika, ki ga člani Sveta imenujejo izmed članov Sveta.
5. člen
Mandat članov Sveta preneha z mandatom župana.
6. člen
Strokovna in administrativna opravila za Svet opravlja občinska uprava.
7. člen
Finančna sredstva za delovanje in izvrševanje nalog Sveta se zagotavljajo v proračunu Občine Kanal ob Soči.
8. člen
Ta sklep velja takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/07-6
Kanal, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost