Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007

Kazalo

4549. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, stran 12337.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
1. člen
V Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 24/05) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »stran 22)« doda besedilo », zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 368) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/81/ES)«.
2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-92/2007/5
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EVA 2007-2511-0144
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
                            PRILOGA 2

  Zgornje meje emisij za SO(2), NO(x) in VOC, izražene v 1.000
ton:
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|          |   SO(2)   |  NO(x)  |   VOC   |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|ES 27(*)      |   7832   |  8180  |  7585   |
+-------------------+---------------+------------+-------------+


  (*) Zgornje meje emisij so začasne in ne posegajo v ponovni
pregled v skladu s členom 10 Direktive 2001/81/ES, ki bo končan
v letu 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti