Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4529. Odlok o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan, stran 12221.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr.), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan (Uradni list RS, št. 89/07) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) je Občinski svet Občine Škocjan na 9. seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o komunalnem prispevku za območje Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa izračun komunalnega prispevka in odmera komunalnega prispevka za Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
II. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
Območje Gospodarsko tehnološkega centra (GTC) Škocjan je razdeljeno na 8 obračunskih območij. Na vsakem obračunskem območju se komunalni prispevek izračuna s podatki, navedenimi v spodnjih tabelah.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območij pri 100% opremljenosti in izrabi 1,00 na območju GTC Škocjan, na dan 31. marec 2007, so navedeni v naslednjih tabelah:
Obračunsko območje 1:
+----------------------------------------------+---------------+
|     Cena/m2 gradbene parcele       |  Stroški  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroški komunalne opreme           |  356.048,36 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina obračunskega območja         |  7.504,00 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |  7.204,00 m2|
|območju                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(p1) (indeksirani stroški opremljanja parcel)|  47,448 €/m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|C(t1) (indeksirani stroški opremljanja    |  49,424 €/m2|
|objektov)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Obračunsko območje 2:
+----------------------------------------------+---------------+
|      Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroški komunalne opreme           |  553.383,80 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina obračunskega območja         |  11.663,00 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |  11.196,00 m2|
|območju                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(p2) (indeksirani stroški opremljanja parcel)|  47,448 €/m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|C(t2) (indeksirani stroški opremljanja    |  49,427 €/m2|
|objektov)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Obračunsko območje 3:
+----------------------------------------------+---------------+
|      Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroški komunalne opreme           | 2.027.033,66 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina obračunskega območja         |        |
+----------------------------------------------+---52.953,00 m2+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |        |
|območju                    |  25.417,00 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|C(p3) (indeksirani stroški opremljanja parcel)|        |
+----------------------------------------------+----38,280 €/m2+
|C(t3) (indeksirani stroški opremljanja    |        |
|objektov)                   |  79,751 €/m2|
+----------------------------------------------+---------------+
Obračunsko območje 4:
+----------------------------------------------+---------------+
|      Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški  |
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroški komunalne opreme           |  833.965,12 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina obračunskega območja         |  21.786,00 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |  20.915,00 m2|
|območju                    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(p4) (indeksirani stroški opremljanja parcel)|  38,280 €/m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|C(t4) (indeksirani stroški opremljanja    |  39,874 €/m2|
|objektov)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Obračunsko območje 5:
+---------------------------------------------+----------------+
|     Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stroški komunalne opreme           |   38.892,60 €|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina obračunskega območja        |    640,00 m2|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |    410,00 m2|
|območju                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(p5) (indeksirani stroški opremljanja    |   60,770 €/m2|
|parcel)                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(t5) (indeksirani stroški opremljanja    |   94,860 €/m2|
|objektov)                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Obračunsko območje 6:
+---------------------------------------------+----------------+
|     Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stroški komunalne opreme           |  322.747,82 €|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina obračunskega območja        |   5.311,00 m2|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |   3.399,00 m2|
|območju                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(p6) (indeksirani stroški opremljanja    |   60,770 €/m2|
|parcel)                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(t6) (indeksirani stroški opremljanja    |   94,954 €/m2|
|objektov)                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Obračunsko območje 7:
+---------------------------------------------+----------------+
|     Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stroški komunalne opreme           |  353.190,10 €|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina obračunskega območja        |   5.798,00 m2|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |   3.711,00 m2|
|območju                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(p7) (indeksirani stroški opremljanja    |   60,916 €/m2|
|parcel)                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(t7) (indeksirani stroški opremljanja    |   95,174 €/m2|
|objektov)                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Obračunsko območje 8:
+---------------------------------------------+----------------+
|     Cena/m2 gradbene parcele      |  Stroški   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stroški komunalne opreme           | 2.413.547,33 €|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina obračunskega območja        |  59.557,00 m2|
+---------------------------------------------+----------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov v  |  57.175,00 m2|
|območju                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(p8) (indeksirani stroški opremljanja    |   40,525 €/m2|
|parcel)                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|C(t8) (indeksirani stroški opremljanja    |   42,213 €/m2|
|objektov)                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri izračunu komunalnega prispevka revalorizirajo z mesečnimi indeksi rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
V obračunskih stroških opremljanja je upoštevana opremljenost v deležih, razvidnih v naslednjih tabelah:
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 1:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |     Cena (Ocena|
|  komunalne opreme (i)  |      |    investicije)|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  25,72%  |     91.586,50 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  15,03%  |     53.513,90 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  16,75%  |     59.628,17 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  16,50%  |     58.730,66 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  6,77%  |     24.120,52 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  8,11%  |     28.888,53 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  3,39%  |     12.060,26 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  1,98%  |     7.045,44 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  2,52%  |     8.975,08 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  3,23%  |     11.499,32 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |    356.048,36 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 2:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  25,72%  |    142.347,20 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  15,03%  |     83.173,32 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  16,75%  |     92.676,35 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  16,50%  |     91.281,41 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  6,77%  |     37.489,02 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  8,11%  |     44.899,64 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  3,39%  |     18.744,51 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  1,98%  |     10.950,28 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  2,52%  |     13.949,40 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  3,23%  |     17.872,67 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |    553.383,80 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 3:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  7,93%  |    160.822,46 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  18,63%  |    377.628,11 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  20,76%  |    420.774,30 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  20,45%  |    414.440,91 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  8,40%  |    170.209,73 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  10,06%  |    203.855,84 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  4,20%  |     85.104,87 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  2,45%  |     49.717,08 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  3,12%  |     63.333,85 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  4,00%  |     81.146,50 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |   2.027.033,66 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 4:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  7,93%  |     66.165,81 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  18,63%  |    155.364,30 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  20,76%  |    173.115,57 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  20,45%  |    170.509,88 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  8,40%  |     70.027,94 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  10,06%  |     83.870,67 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  4,20%  |     35.013,97 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  2,45%  |     20.454,67 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  3,12%  |     26.056,91 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  4,00%  |     33.385,41 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |    833.965,12 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 5:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  42,01%  |     16.337,22 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  11,74%  |     4.564,08 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  13,08%  |     5.085,56 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  12,88%  |     5.009,01 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  5,29%  |     2.057,19 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  6,33%  |     2.463,84 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  2,64%  |     1.028,59 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  1,54%  |      600,89 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  1,97%  |      765,46 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  2,52%  |      980,75 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |     38.892,60 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 6:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  42,01%  |    135.573,39 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  11,74%  |     37.874,77 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  13,08%  |     42.202,18 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  12,88%  |     41.566,97 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  5,29%  |     17.071,44 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  6,33%  |     20.446,03 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  2,64%  |     8.535,72 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  1,54%  |     4.986,45 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  1,97%  |     6.352,16 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  2,52%  |     8.138,71 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |    322.747,82 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 7:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  42,15%  |    148.852,44 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  11,71%  |     41.347,76 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  13,04%  |     46.071,98 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  12,85%  |     45.378,51 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  5,28%  |     18.636,83 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  6,32%  |     22.320,85 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  2,64%  |     9.318,41 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  1,54%  |     5.443,69 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  1,96%  |     6.934,63 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  2,52%  |     8.885,00 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |    353.190,10 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Stroški komunalnega opremljanja v obračunskem območju 8:
+----------------------------+------------+--------------------+
|      Vrsta      |   %   |  Cena (Ocena   |
|  komunalne opreme (i)  |      |  investicije)  |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Cestno omrežje       |  13,03%  |    314.592,78 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  17,60%  |    424.723,76 €|
|odpadnih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Kanalizacijsko omrežje   |  19,61%  |    473.250,90 €|
|meteornih vod        |      |          |
+----------------------------+------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje      |  19,31%  |    466.127,65 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Plinovodno omrežje     |  7,93%  |    191.437,33 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Električno omrežje     |  9,50%  |    229.279,60 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Javna razsvetljava     |  3,97%  |     95.718,67 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Telekomunikacijsko omrežje |  2,32%  |     55.917,51 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Zelene površine       |  2,95%  |     71.232,50 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|Odkupi zemljišč       |  3,78%  |     91.266,64 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
|SKUPAJ           |  100,00% |   2.413.547,33 €|
+----------------------------+------------+--------------------+
Odmera komunalnega prispevka je odvisna od namembnosti oziroma vrste objekta in območja, v katerem se objekt nahaja.
Faktorji dejavnosti za namembnost oziroma vrsto objekta ali njegovega dela se pri izračunu komunalnega prispevka odčitajo v naslednji tabeli:
+---------------------------------------------+----------------+
|          Nameni          |   Faktor   |
+---------------------------------------------+----------------+
|a) Gospodarski namen 1:           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in |      1,20|
|umetnih vlaken, proizvodnja izdelkov iz gume |        |
|in plastičnih mas, proizvodnja kovin in   |        |
|kovinskih izdelkov, pridobivanje energetskih |        |
|surovin, pridobivanje rudnin in kamnin,   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|b) Gospodarski namen 2:           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|obdelava in predelava lesa, proizvodnja   |      1,40|
|drugih nekovinskih mineralnih izdelkov,   |        |
|gradbeništvo                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|c) Gospodarsko poslovni namen 1:       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|proizvodnja vlaknin, papirja, založništvo,  |      1,20|
|tiskarstvo, proizvodnja kovinskih izdelkov  |        |
|brez strojev in naprav, proizvodnja strojev |        |
|in naprav, proizvodnja vozil in plovil    |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|d) Gospodarsko poslovni namen 2:       |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|proizvodnja tekstilij, tekstilnih in krznenih|      1,20|
|izdelkov, proizvodnja usnja, usnjenih    |        |
|izdelkov, proizvodnja električne, optične  |        |
|opreme, proizvodnja pohištva, drugih     |        |
|predelovalnih dejavnosti, reciklaža, oskrba z|        |
|elektriko, vodo, plinom, gostinstvo, finančno|        |
|posredništvo                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|e) Trgovina:                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|trgovina, popravila motornih vozil, zasebna |      1,40|
|gospodarstva z zaposlenim osebjem      |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|f) Storitvena dejavnost 1:          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo,    |      1,40|
|proizvodnja hrane, pijač, tobačni izdelki,  |        |
|promet, skladiščenje, zveze, nepremičnine,  |        |
|najem, poslovne storitve, eksteritorialne  |        |
|organizacije, združenja           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|g) Storitvena dejavnost 2:          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|druge javne, skupne in osebne storitve    |      0,90|
+---------------------------------------------+----------------+
|h) Družbena dejavnost:            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|javna uprava, obramba, socialno zavarovanje, |      0,90|
|izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|i) Stanovanjski objekti:           |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|stanovanja, stanovanjske hiše, zidanice nad |      1,00|
|kletjo, vikendi               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|j) Enostavni objekti(*)           |      0,50|
+---------------------------------------------+----------------+
(*) Gre za enostavne objekte, ki so opredeljeni po »Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči« (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05).
Pri določitvi namembnosti se smiselno uporabljajo predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti.
4. člen
Komunalni prispevek se izračunava po naslednji formuli:
KP(ij) = (K(dejavnost) x A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne opreme
        na posameznem obračunskem območju,
K(dejavnost)  faktor dejavnosti,
A(parcela)   površina parcele objekta,
Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        v obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme,
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
        (min. 0,3, max. 0,7; Dp+Dt=1),
A(tlorisna)  neto tlorisna površina predvidenega objekta,
Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta v obračunskem območju
        za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
        komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7;
        Dp+Dt=1),
i       posamezna vrsta komunalne opreme,
j       posamezno obračunsko območje.
III. NAČIN ODMERE IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Občina na podlagi meril tega odloka odmeri višino komunalnega prispevka in izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Občine Škocjan pred izdajo gradbenega dovoljenja.
6. člen
Investitor ima možnost odloga ali obročni način plačila. Na podlagi vloge investitorja o tem odloča občinski svet. V tem primeru občina sklene z investitorjem pogodbo o plačilu komunalnega prispevka.
7. člen
Upravna enota lahko izda investitorju gradbeno dovoljenje samo na podlagi pravnomočne odločbe in dokazila o plačanem komunalnem prispevku oziroma sklenjene pogodbe z Občino Škocjan.
IV. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju Gospodarsko tehnološkega centra (GTC) Škocjan.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2007
Škocjan, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost