Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4514. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 12189.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPBI), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 7. redni seji dne 24. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za:
– zemljišče s parc. št. 3228/3, cesta v izmeri 195 m2, vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku št. 452, k.o. Kočevska Reka.
II.
Parcela, navedena v I. točki tega sklepa, postane last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-7/2007-1403
Kočevje, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.