Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4505. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje, stran 12173.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje
1.
Političnim strankam, katerih liste so na zadnjih lokalnih volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Dobrepolje v višini 0,24 EUR mesečno za vsak dobljen glas, dosežen na volitvah za občinski svet.
2.
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.
3.
Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno na njihov račun.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 29/03).
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se ga od 1. 1. 2007.
Št. 403-2/95
Videm, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost