Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4504. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Dobrepolje, stran 12172.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Dobrepolje
1. člen
Odlok o predkupni pravici Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 97/03) se dopolni tako, da se v odstavku 1. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Občina Dobrepolje uveljavlja do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta predkupno pravico na vseh parcelah vzdolž suhe struge Rašice. Parcele na tem območju so sledeče: 1210/5, 1210/6, 2377/1, 2385, 462/4, 462/5, 462/10, 462/12, 463/4, 463/2, 467, 471/2, 471/4, 472/1, 472/2, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 2379/1, 2379/7, k.o. Cesta in 257, 1048/304, 1048/307, 1048/308, 1048/309, 1048/361, 1048/400, 1048/403, 1048/407, k.o. Videm Dobrepolje«.
2. člen
V odstavku 4. člena se izraz »občinska uprava« nadomesti z izrazom »župan ali pooblaščena oseba«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35001-1/03
Videm, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost