Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4481. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«, stran 12131.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi« (Uradni list RS, št. 58/07) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 뼚UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi«
1. člen
Javno se razgrne osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje »Gostišča KUM v Zagorju ob Savi« (besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 07/07, ki ga je izdelalo podjetje ARHIS d.o.o. Zagorje ob Savi).
2. člen
Območje OPPN se nahaja znotraj strnjene pozidave ureditvenega območja naselja Zagorje, pod cerkvijo Sv. Petra in Pavla ob regionalni cesti R I 221 in vključuje zemljišča parc. št. 721, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706, 707/1, 707/2, 1467/4 del, 1904/4 del in 1478, vse k.o. Zagorje – mesto. Površina ureditvenega območja je 0,3 ha.
3. člen
Osnutek OPPN bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Jože Marn, Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 8. 10. 2007 do 7. 11. 2007.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 17. 10. 2007 ob 16. uri v sejni sobi v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek OPPN podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
6. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-1/2007
Zagorje ob Savi, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost