Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4477. Sklep o določitvi cene najema mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice, stran 12126.

Na podlagi 26. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS-I 26/90, 10/91 – ZP, Uradni list RS, št. 13/93 – ZP in 66/93 – ZP, 110/02 – ZGO-1 ter 2/04 – ZZdrl-A) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 8. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cene najema mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Cena najema mrliške vežice na območju Občine Šmarješke Toplice glede na število dni uporabe znaša neto:
1 dan 20 EUR,
2 dni 30 EUR,
3 dni 40 EUR,
4 dni ali več dni 50 EUR.
Za obračun najemnine se upošteva vsak začeti koledarski dan uporabe.
2. člen
Ceno iz prejšnjega člena lahko upoštevajoč dejanske razmere v zvezi s pokopališko dejavnostjo župan samostojno zviša cene do največ 20%; za večja povišanja cen sprejme odločitev občinski svet.
3. člen
Z najemnino iz prejšnjega odstavka se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne energije in ostale z uporabo mrliške vežice povezane komunalne storitve.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, se za obračunavanje najemnine za uporabo mrliške vežice preneha uporabljati cenik, ki je ceno tega najema določal do uveljavitve tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-019/2007-21
Šmarješke Toplice, dne 25. septembra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost