Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4472. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 12120.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 9. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1364/4 travnik v izmeri 97 m2, parc. št. 1364/36 travnik v izmeri 34 m2, parc. št. 1364/37 travnik v izmeri 237 m2, parc. št. 1364/38 travnik v izmeri 345 m2 in parc. št. 1364/39 travnik v izmeri 386 m2, vse vpisane v vložni številki 1363 k.o. Konjice. Te parcele postanejo lastnina Občine Slov. Konjice in se odpišejo od dosedanje vložne številke 1363 k.o. Konjice in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____ k.o. Konjice, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Slov. Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slov. Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0048/2004-300-13
Slovenske Konjice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost