Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4467. Javno naznanilo o razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib, stran 12096.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Novo mesto objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib
1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
2. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto od ponedeljka, 15. 10. 2007 do vključno srede, 14. 11. 2007.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo, 17. 10. 2007, ob 16. uri, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
4. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.
5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali pa jih na kraju razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v časopisu Dolenjski list ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka.
Št. 350-05-14/2006
Novo mesto, dne 2. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost