Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4463. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2007/2008, stran 12090.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) in 5. člena Odloka o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2007/2008
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2007/2008 znašajo 102.356,15 EUR in vsebujejo variabilni del stroškov (poraba kurilnega olja v znesku 80.352,00 EUR) in fiksni del stroškov (električna energija, vodarina, dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje, izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 22.004,15 EUR).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2007 do 15. 5. 2008, in sicer v dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici in podpostajah,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po m2 ogrevalne površine in znaša 0,233 EUR/m2 za mesece oktober, november, december, januar, februar, marec in april.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni se opravi obračun na fiksnem delu po dejanskih stroških (od 1. 7. 2007 do 31. 6. 2008), katerega stanje se prenaša v naslednjo kurilno sezono.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer za pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za kurilno sezono 2007/2008.
Št. 3521-3/2006-1
Metlika, dne 27. septembra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost