Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4462. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika, stran 12090.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o. (Uradni list RS, št. 65/05) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika
1. člen
V 4. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 22/94) se v 10. točki prečrta besedilo »in lokalne«.
2. člen
Zamenja se prvi odstavek 17. člena odloka tako, da se glasi:
»Gospodarske javne službe, navedene v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10., 11., 13., 14. in 15. točki prvega odstavka 4. člena odloka opravlja javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.. Po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov v Bočki prevzame opravljanje gospodarske javne službe odlaganja komunalnih in njim podobnih odpadkov javno podjetje CeROD, d.o.o., Kočevarjeva ulica 2, Novo mesto.«
3. člen
Ta odlok začne veljati in se prične uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-5/93
Metlika, dne 27. septembra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost