Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4461. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika, stran 12089.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CeROD, d.o.o. (Uradni list RS, št. 65/05) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 106/03 in 64/07) se za 30. členom doda 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Dosedanji ločeni ceni ravnanja s komunalnimi odpadki (»odvoz odpadkov« in »odlaganje odpadkov« v Bočki) se preoblikujeta v enotno ceno »zbiranje in odvoz odpadkov«. Povzročiteljem se zaračunava v €/m3 dokler ne bo v celoti zagotovljeno tehtanje odpadkov na izvoru in bo veljavna cena tudi tako oblikovana.
Cena obdelave in predelave odpadkov se oblikuje po uvedbi storitve.
Strošek odlaganja odpadkov na regijski deponiji v Leskovcu (CeROD) se povzročiteljem zaračunava na podlagi prejetega računa od CeROD-a:
– povzročiteljem, ki oddajajo komunalne odpadke s kontejnerji velikosti 5 m3 in 7 m3 in se ob prevzemu ugotavlja tudi teža odpadkov (veliki povzročitelji) – na podlagi dejanske teže,
– ostalim povzročiteljem, ki oddajajo komunalne odpadke v manjših zabojnikih in se ob prevzemu ne ugotavlja teža odpadkov – na podlagi preračuna:
+ vrednost računa CeROD (A)
– vrednost, zaračunana velikim povzročiteljem (B)
= vrednost (C=A-B), ki se porazdeli med ostale povzročitelje po enačbi:
        C x P(i)
V(i) = ----------
         ?P(i)
kar pomeni:
V(i) je vrednost odstranjevanja odpadkov, ki bremeni posameznega povzročitelja,
C je vrednost odstranjevanja odpadkov, ki bremeni to skupino povzročiteljev,
Pi je obračunska prostornina zbiranja in odvoza odpadkov posameznega povzročitelja,
?Pi je vsota obračunskih prostornin te skupine povzročiteljev.
Povprečna teža odloženih odpadkov, ki bremeni ostale povzročitelje, se izračunava najmanj dvakrat letno.«
2. člen
Prvi in drugi odstavek 31. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Osnova za obračun storitev v gospodinjstvih je količina vseh odpadkov, ki jih povzroči povzročitelj v odvisnosti od števila članov na odjemnem mestu.
(2) Izvajalec pridobi podatke o številu oseb na odjemnem mestu iz Centralnega registra prebivalstva na Ministrstvu za notranje zadeve.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-60/2007
Metlika, dne 27. septembra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost