Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4457. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 12087.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
+-----------------------------------+--------------------------+
|TARIFNA SKUPINA          |      CENA      |
+-----------------------------------+--------------------------+
|GOSPODINJSKI ODJEM         |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|za dobavljene količine       |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– za obračun po toplotnem števcu  |   29,3746 EUR/MWh   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– za obračun tople potrošne vode  |   1,9623 EUR/m3    |
|po vodomeru            |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|                  |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|za priključno moč         |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– za obračun po toplotnem števcu  | 6.565,3035 EUR/MW/leto |
|in obračun po vodomeru       |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|                  |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|NEGOSPODINJSKI ODJEM        |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|za dobavljene količine       |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– za obračun po toplotnem števcu  |   32,9372 EUR/MWh   |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– za obračun tople potrošne vode  |   2,1986 EUR/m3    |
|po vodomeru            |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|                  |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|za priključno moč         |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|– za obračun po toplotnem števcu  | 7.599,6107 EUR/MW/leto |
|in obračun po vodomeru       |             |
+--------------------------------------------------------------+
|  Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.   |
+--------------------------------------------------------------+

-------------------------------------------------------------
ŠIROKA POTROŠNJA
-------------------------------------------------------------
Mala poraba:     cena za plin
                     0,6335 EUR/m3
 
Gospodinjska
tarifa:       cena za plin
                     0,3749 EUR/m3
           osnovna cena     38,3144 EUR/leto
 
Centralno
ogrevanje:      cena za plin
                     0,3749 EUR/m3
           cena za prikl. moč  3,1523 EUR/kW, leto
 
-------------------------------------------------------------
OSTALA POTROŠNJA
-------------------------------------------------------------
Mala poraba:     cena za plin
                     0,6335 EUR/m3
 
Osnovna
tarifa:       cena za plin
                     0,4209 EUR/m3
           osnovna cena     97,7193 EUR/leto
 
Ogrevanje
poslov.
prostorov:      cena za plin
                     0,4209 EUR/m3
           cena za prikl. moč  1,9210 EUR/kW,leto
 
-------------------------------------------------------------
Pogodbeni
odjem        cena za plin
                     0,3430 EUR/m3
           cena za prikl. moč  3,4870 EUR/kW,leto
-------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo takse CO(2) v višini 0,0238 EUR/m3, trošarine v višini 0,0060 EUR/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/07.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. oktobra 2007
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Hrvoje Drašković l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost