Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4456. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 12086.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 51/04) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 36/07) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
----------------------------------------------------------------
TARIFNA SKUPINA                CENA
----------------------------------------------------------------
GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu    29,3746 EUR/MWh
– za obračun tople potrošne vode     1,9623 EUR/m3
po vodomeru
 
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu   6.565,3035 EUR/MW/leto
in obračun po vodomeru
 
----------------------------------------------------------------
NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu    32,9372 EUR/MWh
– za obračun tople potrošne vode     2,1986 EUR/m3
po vodomeru
 
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu   7.599,6107 EUR/MW/leto
in obračun po vodomeru
----------------------------------------------------------------
  Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/07.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. septembra 2007
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Hrvoje Drašković l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost