Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen, stran 12076.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in 129/06), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo UPB3) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 10. redni seji dne 25. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
1. člen
Tretji stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sedež podružnice je v Štanjelu 75.«
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole ima 9 članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– tri predstavnike delavcev osnovne šole (od tega enega iz podružnice) in
– tri predstavnike staršev (od tega enega iz podružnice).«
3. člen
13. člen se v celoti črta.
4. člen
Zadnji odstavek 14. člena »Za podružnico Štanjel ustanovitelj zagotavlja opremo po popisu opreme potrebne za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja v novem objektu.« se črta.
5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi: »Šola ima podračun pri Upravi RS za javna plačila.«
6. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi: »Določba 6. člena se uporablja od 1. 9. 1999 dalje.«
7. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina organizira brezplačne šolske prevoze šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v Občini Komen v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Prehodna določba
Nova sestava Sveta zavoda z zmanjšanim številom predstavnikov delavcev šole se oblikuje s pretekom mandata starega sestava.
Št. 60301-03-2007-6
Komen, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost