Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4440. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Dravograd za leto 2007, stran 12068.

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05, uradno prečiščeno besedilo in 123/06) in na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), je Občinski svet Občine Dravograd na 8. seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o porabi proračunske rezerve Občine Dravograd za leto 2007
1. člen
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2007.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za humanitarno pomoč – financiranje izdatkov za odpravo posledic naravne nesreče – hudega neurja, ki je prizadelo več občin na Gorenjskem dne 18. in 19. septembra 2007.
Sredstva proračunske rezerve se prerazporedijo na novo proračunsko postavko 5006003-Humanitarna pomoč prizadetim lokalnim skupnostim v višini 5.000,00 EUR in se nakažejo Občini Železniki na TRR 01346-0100007492.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2006-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost