Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4438. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani, stran 12066.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07 – sprememba), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 8. seji dne 26. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani
1. člen
Spremeni se 4. člen točke d) Odloka o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 101/00, 58/03 in 46/06), in sicer tako, da se glasi:
»Dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo se ugotovi iz predložene dokumentacije (prostorsko-izvedbeni akti, lokacijska in projektna dokumentacija). V povprečnih stroških opremljanja je upoštevana opremljenost z javno infrastrukturo v naslednjih deležih:
Individualne komunalne naprave
+---------------------------------------------+----------------+
|Vrsta komunalne opremljenosti        |     Deleži|
+---------------------------------------------+----------------+
|1. Vodovodno omrežje             |       14%|
+---------------------------------------------+----------------+
|2. Odpadno kanalizacijsko omrežje      |       9%|
+---------------------------------------------+----------------+
|3. Vročevodno omrežje            |       10%|
+---------------------------------------------+----------------+
|4. Plinovodno omrežje            |       5%|
+---------------------------------------------+----------------+
|5. CATV - omrežje              |       2%|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupaj                    |       40%|
+---------------------------------------------+----------------+
Kolektivne komunalne naprave
+---------------------------------------------+----------------+
|Vrsta komunalne opremljenosti        |     Deleži|
+---------------------------------------------+----------------+
|1. Ceste                   |       32%|
+---------------------------------------------+----------------+
|1.1 makedamska cesta širine do 5 m      |      (14%)|
+---------------------------------------------+----------------+
|1.2 asfaltirana cesta širine do 5 m     |      (18%)|
+---------------------------------------------+----------------+
|1.3 asfaltirana cesta s pločniki       |      (22%)|
+---------------------------------------------+----------------+
|1.4 asfaltirana cesta s pločniki in     |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|kolesarskimi stezami             |      (32%)|
+---------------------------------------------+----------------+
|2. Zunanja parkirišča – izven funkcionalnih |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|zemljišč                   |       5%|
+---------------------------------------------+----------------+
|3. Meteorno kanalizacijsko omrežje      |       9%|
+---------------------------------------------+----------------+
|4. Javna razsvetljava            |       5%|
+---------------------------------------------+----------------+
|5. Hortikularna ureditev (parki, zelenice  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|izven funkcionalnega zemljišča)       |       4%|
+---------------------------------------------+----------------+
|6. Hidrantno omrežje             |       5%|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupaj                    |       60%|
+---------------------------------------------+----------------+
«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35100-0003/2000-6
Dol pri Ljubljani, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost