Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4419. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, stran 12030.

Na podlagi 4.a člena, šestega odstavka 12. člena, osmega odstavka 19. člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, četrtega odstavka 51. člena, drugega odstavka 53. člena, sedmega odstavka 54. člena, četrtega odstavka 55. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
1. člen
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 102/05, 64/06 in 66/07) se v 1. členu četrta in peta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2007/48/ES z dne 26. julija 2007 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2007, str. 29) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);
– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2007/49/ES z dne 26. julija 2007 o spremembi Direktive 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort zelenjadnic (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2007, str. 33) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2007/6
Ljubljana, dne 18. septembra 2007
EVA 2007-2311-0182
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost