Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4301. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika, stran 11776.

Na podlagi 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 (ZRLI-UPB2)) in 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 8. izredni seji dne 13. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika
1. člen
Za območje naselja Bevke – Občina Vrhnika se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika.
2. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
»OBČINA VRHNIKA
Na referendumu dne 21. 10. 2007 za uvedbo samoprispevka, za čas od 1. 12. 2007 do 30. 11. 2012 na območju naselja Bevke, ki se bo uporabil za izvajanje investicijskega programa, in sicer za Rekonstrukcijo ceste skozi Bevke, glasujem
ZA PROTI
(pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.«
3. člen
Za dan razpisa referenduma se šteje 14. 9. 2007.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, 21. 10. 2007, od 7. do 19. ure v Kulturnem domu Bevke, Bevke 17, 1358 Log pri Brezovici.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu Odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
6. člen
Sestavni del sklepa o razpisu referenduma je predlog Odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 410-104/2007 (4-05)
Vrhnika, dne 14. septembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.