Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev, stran 11708.

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
1. člen
V Pravilniku o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06 in 31/07) se Priloga I: IZOBRAŽEVANJE, podnaslov ime poklicnega standarda za poklicnim standardom Romski koordinator / romska koordinatorka dopolni z naslednjim besedilom:
»Pomočnik / pomočnica     V.  99. seja  9. 7. 2007 
vzgojitelja / vzgojiteljice                
predšolski otrok                      
Varuh / varuhinja predšolskih V.  99. seja  9. 7. 2007«.
otrok
2. člen
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se pred poklicnim standardom Stekloslikar / stekloslikarka dopolni z naslednjim besedilom:
»Suhorobar / suhorobarka III.  99. seja   9. 7. 2007«.
Priloga II: UMETNOST, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Medijski asistent / medijska asistentka dopolni z naslednjim besedilom:
»Operater / operaterka    V.   97. seja  30. 3. 2007
grafične priprave                     
                              
Operater / operaterka za   V.   97. seja  30. 3. 2007
ofsetni tisk                        
                              
Operater / operaterka za   V.   97. seja  30. 3. 2007
flekso tisk                        
                              
Operater / operaterka v    V.   97. seja  30. 3. 2007
kartonaži                         
                              
Asistent / asistentka kamere V.   97. seja  30. 3. 2007
                              
Fotograf / fotografka     V.   98. seja  25. 5. 2007
                              
Snemalec / snemalka      VI.  97. seja  30. 3. 2007
                              
Oblikovalec / oblikovalka   VI.  99. seja  9. 7. 2007 
izdelkov iz naravnega in                  
umetnega kamna                       
                              
Oblikovalec / oblikovalka   VI.  99. seja  9. 7. 2007 
umetniških izdelkov iz lesa                
in lesnih tvoriv                      
                              
Oblikovalec / oblikovalka   VI.  99. seja  9. 7. 2007 
specialnih izdelkov iz lesa                
in lesnih tvoriv                      
                              
Oblikovalec / oblikovalka   VI.  99. seja  9. 7. 2007 
bivalnega in stavbnega                   
pohištva                          
                              
Oblikovalec / oblikovalka   VI.  99. seja  9. 7. 2007«
kovin in polimerov
3. člen
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Administrator / administratorka dopolni z naslednjim besedilom:
»Prodajalec / prodajalka  IV.  99. seja    9. 7.  
                          2007«.
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Vodja projektne naloge dopolni z naslednjim besedilom:
»Dekorater / dekoraterka      V.   99. seja 9. 7. 
                           2007 
                              
Pospeševalec / pospeševalka     V.   99. seja 9. 7. 
prodaje                        2007 
                              
Tržni komunikator / tržna      V.   99. seja 9. 7. 
komunikatorka                     2007 
                              
Promotor / promotorka        VI.   99. seja 9. 7. 
                           2007 
                              
Snovalec / snovalka dekoracij    VI.   99. seja 9. 7. 
                           2007«.
Priloga III: POSLOVANJE IN UPRAVA, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Vodja projekta dopolni z naslednjim besedilom:
»Asistent / asistentka v     VI.  99. seja   9. 7. 
mednarodnem poslovanju                2007«.
4. člen
Priloga V: TEHNIKA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Sistemski operater /operaterka dopolni z naslednjim besedilom:
»Vodja delovne skupine v     V.  99. seja 9. 7. 2007«.
proizvodnji
Priloga V: TEHNIKA se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti MIG MAG varilec / varilka dopolni z naslednjim besedilom:
»Livar / livarka        IV.  98. seja 25. 5. 2007 
                               
Talilec / talilka        IV.  98. seja 25. 5. 2007 
                               
Valjavec / valjavka       IV.  98. seja 25. 5. 2007 
                               
Kovač / kovačica        IV.  98. seja 25. 5. 2007 
                               
Toplotni obdelovalec / toplotna IV.  98. seja 25. 5. 2007«.
obdelovalka kovin
5. člen
V prilogi VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA, se v podnaslovu ime poklicnega standarda poklicna standarda Pomočnik / pomočnica mesarja prestavi za poklicni standard Steklopihalec krogličar / steklopihalka krogličarka.
Poklicni standard Pomočnik / pomočnica peka in slaščičarja v alineji pred poklicnim standardom pek / pekinja se črta.
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom Upravljalec / upravljalka površinskega kopa dopolni z naslednjim besedilom:
»Kemijski procesničar /    IV.   98. seja 25. 5. 2007«. 
kemijska procesničarka
Priloga VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom Konfekcijski modelar / konfekcijska modelarka dopolni z naslednjim besedilom:
»Operativni kemijski tehnolog / V.  98. seja 25. 5. 2007 
operativna kemijska                     
tehnologinja                         
                               
Kemijski analitik / kemijska  V.  98. seja 25. 5. 2007 
analitičarka                         
                               
Tehnolog / tehnologinja     V.  98. seja 25. 5. 2007 
polimernih izdelkov                     
                               
Upravljalec / upravljalka    V.  98. seja 25. 5. 2007 
strojev za predelavo polimerov                
                               
Papirniški tehnolog /      V.  98. seja 25. 5. 2007 
papirniška tehnologinja                   
                               
Steklar dodelovalec / steklarka V.  98. seja 25. 5. 2007 
dodelovalka                         
                               
Steklar oblikovalec / steklarka V.  98. seja 25. 5. 2007 
oblikovalka                         
                               
Operater / operaterka lesarska V.  97. seja 30. 3. 2007 
tehnologije                         
                               
  Tehnolog / tehnologinja   VI.  97. seja 30. 3. 2007«.
      lesarstva
V Prilogi VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA se v podnaslovu ime poklicnega standarda črta poklicni standard Parketar / parketarka.
6. člen
Priloga VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom Izvajalec / izvajalka nizkih gradenj dopolni z naslednjim besedilom:
»Tesar / tesarka opažev   III   98. seja 25. 5. 2007
 
Polagalec / polagalka    III.  98. seja 25. 5. 2007
keramičnih ploščic
 
Upravljalec /        III.  98. seja 25. 5. 2007
upravljalka lahke
gradbene mehanizacije
 
Asfalter / asfalterka    IV.   97. seja 30. 3. 2007
 
Polagalec / polagalka    IV.   98. seja 25. 5. 2007
keramičnih oblog
 
Pečar / pečarka       IV.   98. seja 25. 5. 2007
 
Železokrivec/železokrivka  IV.   98. seja 25. 5. 2007
 
Slikopleskar/slikopleskarka IV.   98. seja 25. 5. 2007
-črkoslikar/črkoslikarka
 
Polagalec / polagalka    IV.   99. seja 9. 7. 2007«.
talnih oblog
Priloga VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO se v podnaslovu ime poklicnega standarda za poklicnim standardom Operater / operaterka kamnarske tehnologije dopolni z naslednjim besedilom:
»Tehnik / tehnica za      V.   98. seja 25. 5. 2007
gradbeništvo
Tehnik / tehnica za geodezijo V.   98. seja 25. 5. 2007
Inženir / inženirka      IV.  98. seja 25. 5. 2007«.
gradbeništva
Priloga VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti izvajalec / izvajalka nizkih gradenj dopolni z naslednjim besedilom:
»Asfalter / asfalterka     IV.  98. seja 25. 5.
                        2007«.
7. člen
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Izdelovalec / izdelovalka aranžerskega materiala dopolni z naslednjim besedilom:
»Oskrbnik / oskrbnica živali  IV.   99. seja 9. 7. 2007
 
Veterinarski pomočnik /     V.   99. seja 9. 7. 2007
veterinarska pomočnica v
živinorejski proizvodnji
 
Veterinarski pomočnik /     V.   99. seja 9. 7. 2007
veterinarska pomočnica v
higieni živil
 
Veterinarski higienik /     V.   99. seja 9. 7. 2007
veterinarska higieničarka
 
Veterinarski asistent /     V.   99. seja 9. 7. 2007«.
veterinarska asistenka
Priloga VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Upravljalec / upravljalka rekreacijskih in športnih zelenih površin dopolni z naslednjim besedilom:
»Svetovalec / svetovalka v   VI.   99. seja 9. 7. 2007«.
gozdarstvu
8. člen
Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Upravljalec / upravljalka v proizvodnji farmacevtskih učinkovin dopolni z naslednjim besedilom:
»Biomedicinski laborant / III.   98. seja 25. 5.
biomedicinska laborantka           2007«.
Priloga X: ZDRAVSTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom refleksoterapevt / refleksoterapevtka dopolni z naslednjim besedilom:
»Analitik / analitičarka v  V.   98. seja 25. 5. 2007
farmacevtskih laboratorijih
 
Operativni tehnolog /     V.   98. seja 25. 5. 2007
operativna tehnologinja v
farmacevtski proizvodnji
 
Asistent / asistentka     V.   98. seja 25. 5. 2007
laboratorijske patologije
 
Asistent / asistentka     V.   98. seja 25. 5. 2007
transfuzijske medicine
 
Asistent / asistentka     V.   98. seja 25. 5. 2007
medicinske biokemije
 
Asistent / asistentka     V.   98. seja 25. 5. 2007
medicinske mikrobiologije
 
Zobotehnik / zobotehnica   V.   99. seja 9. 7. 2007
 
Očesni optik / očesna     V.   99. seja 9. 7. 2007
optičarka
 
Farmacevtski asistent /    V.   99. seja 9. 7. 2007
farmacevtska asistentka v
lekarni
 
Ustni higienik / ustna    VI.   99. seja 9. 7. 2007«.
higieničarka
9. člen
V prilogi XI: SOCIALNE STORITVE, se v podnaslovu ime poklicnega standarda črta poklicni standard Delovni inštruktor / delovna inštruktorica.
Priloga XI: SOCIALNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Bolničar negovalec / bolničarka negovalka v socialno varstvenem zavodu dopolni z naslednjim besedilom:
»Delovni inštruktor / delovna V.   98. seja  25. 5. 2007
inštruktorica
 
Organizator / organizatorka  VI.  98. seja  25. 5. 2007«.
socialne mreže
10. člen
Priloga XII: OSEBNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Barman / barmanka dopolni z naslednjim besedilom:
»Kozmetik / kozmetičarka    V.   93. seja 13. 10. 2006
 
Tehnolog / tehnologinja    VI.  93. seja 13. 10. 2006
kozmetične nege
 
Kozmetik / kozmetičarka za   VI.  93. seja 13. 10. 2006«.
področje svetovanja in trženja
Priloga XII: OSEBNE STORITVE se v podnaslovu ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, za katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Pomožni vzdrževalec / pomožna vzdrževalka tekstilij dopolni z naslednjim besedilom:
»Pomočnik / pomočnica     III. 97. seja  30. 3. 2007
kuharja / kuharice
Pomočnik / pomočnica      III. 97. seja  30. 3. 2007
natakarja / natakarice
Vzdrževalec / vzdrževalka   IV.  97. seja  30. 3. 2007«.
tekstilij
11. člen
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Član / članica posadke v sestavi krovne straže dopolni z naslednjim besedilom:
»Viličarist /       III.   99. seja 9. 7. 2007«.
viličaristka
Priloga XIII: PREVOZNE STORITVE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Špediter / špediterka dopolni z naslednjim besedilom:
»Skladiščnik / skladiščnica V.  99. seja 9. 7. 2007
v logistiki
 
Upravljalec / upravljalka  V.  99. seja 9. 7. 2007
dvigal
 
Vodja skladišča       VI.  99. seja 9. 7. 2007«.
12. člen
V Prilogi XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se poklicni standard Dimnikar / dimnikarka prestavi za poklicni standard Upravljalec / upravljalka strojev in naprav za ravnanje z odpadki.
Priloga XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Manipulant / manipulantka odpadkov dopolni z naslednjim besedilom:
»Predelovalec /       III.   99. seja 9. 7. 2007
predelovalka izrabljenih
avtomobilov
 
Proizvajalec /       IV.   99. seja 9. 7. 2007
proizvajalka bioplina
 
Proizvajalec /       IV.   99. seja 9. 7. 2007
proizvajalka biodizla
 
Predelovalec /       IV.   99. seja 9. 7. 2007
predelovalka lesne biomase
 
Predelovalec /       IV.   99. seja 9. 7. 2007«.
predelovalka organskih
odpadkov in bioloških
čistilnih naprav
Priloga XIV: VARSTVO OKOLJA, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Manipulant / manipulantka nevarnih odpadkov dopolni z naslednjim besedilom:
»Vodnik / vodnica v    V.  99. seja 9. 7. 2007
zavarovanih območjih
 
Koordinator /       V.  99. seja 9. 7. 2007
koordinatorka za sonaravni
razvoj in urejanje krajine
 
Naravovarstveni laborant /V.  99. seja 9. 7. 2007
naravovarstvena laborantka
 
Vzdrževalec / vzdrževalka V.  99. seja 9. 7. 2007
naravne in kulturne
krajine
 
Skrbnik / skrbnica    VI. 99. seja 9. 7. 2007
naravnih vrednot in
ekoremediacij
 
Skrbnik / skrbnica    VI. 99. seja 9. 7. 2007
naravnih ravnovesij
 
 Tehnolog upravljalec / VI. 99. seja 9. 7. 2007
 tehnologinja upravljalka
    alternativnih
virov energije
Nadzornik / nadzornica v VI. 99. seja 9. 7. 2007
zavarovanih območjih
 
Tehnolog / tehnologinja  VI. 99. seja 9. 7. 2007«.
varstva okolja in komunale
13. člen
Priloga XV: VAROVANJE, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Operater / operaterka VNC dopolni z naslednjim besedilom:
»Gasilec / gasilka    V.  99. seja 9. 7. 2007
 
Gasilski častnik /    VI. 99. seja 9. 7. 2007«.
gasilska častnica
14. člen
V Prilogi XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se spremenijo naslednji nazivi poklicnih standardov:
» – Vojak / vojakinja   v  Vojak strelec / vojakinja
strelec / strelka        strelka
 
  – Vojak / vojakinja  v  Vojak mornar / vojakinja
   mornar / mornarka     mornarka
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak / vojakinja nuklearno
nuklearno radiološko      radiološko kemično biološke
kemično biološke obrambe –   obrambe
dekontaminator
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak mornarski potapljač /
mornarski potapljač       vojakinja mornarska
                potapljačica
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist inženirstva     specialistka / inženirstva
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak veterinarski
veterinarski bolničar /     bolničar / vojakinja
bolničarka           veterinarska bolničarka
 
– Vojaški voznik / voznica v  Vojaški voznik / vojaška
                voznica
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist artilerije –     specialistka artilerije –
izvidnik            izvidnik / izvidnica
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist artilerije –     specialist artilerije –
meteorolog           meteorolog / meteorologinja
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist artilerije –     specialist artilerije –
topograf            topograf / topografinja
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist artilerije –     specialist artilerije –
računač             računar / računarka
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak operater / vojakinja
operater/operaterka       operaterka sistema nadzora
sistema nadzora in       in kontrole zračnega
kontrole zračnega prostora   prostora
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak operater / vojakinja
operater/operaterka       operaterka radarskega
radarskega sistema       sistema
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist nuklearno      specialistka nuklearno
radiološko kemično       radiološko kemično biološke
biološke obrambe –       obrambe – izvidnik /
izvidnik            izvidnica
 
– Vojak / vojakinja    v  Vojak specialist / vojakinja
specialist nuklearno      specialistka nuklearno
radiološko kemično       radiološko kemično biološke
biološke obrambe –       obrambe – laborant /
laborant            laborantka
 
  – Vojak / vojakinja  v  Vojak informatik / vojakinja
    informatik       informatičarka
 
– Vojaški policist /    v  Vojaški policist / vojaška
policistka           policistka
 
– Podčastnik posebnih enot v  Podčastnik / podčastnica
                posebnih enot
 
– Podčastnik / podčastnica v  Podčastnik operater /
sistema nadzora in       podčastnica operaterka
kontrole zračnega prostora   sistema nadzora in kontrole
                zračnega prostora
 
– Podčastnik / podčastnica v  Podčastnik operater /
operater / operaterka      podčastnica operaterka
radarskega sistema       radarskega sistema
 
– Tehnik / tehnica letalec v  Tehnik letalec / tehnica
na vojaškem zrakoplovu     letalka na vojaškem
                zrakoplovu
 
– Letalski tehnik /    v  Letalski tehnik / letalska
tehnica za vojaške       tehnica za vojaške
zrakoplove           zrakoplove
 
– Podčastnik / podčastnica v  Podčastnik mornar /
mornar / mornarka        podčastnica mornarka
 
– Podčastnik / podčastnica v  Podčastnik mornarski
mornarski potapljač       potapljač / podčastnica
                mornarska potapljačica
 
– Veterinarski       v  Veterinarski podčastnik /
podčastnik / podčastnica    veterinarska podčastnica
 
– Podčastnik / podčastnica v  Podčastnik informatik /
informatik           podčastnica informatičarka«.
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Vojaški voznik / vojaška voznica dopolni z naslednjim besedilom:
»Vojaški bolničar / vojaška IV.   99. seja  9. 7. 2007«.
bolničarka
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime poklicnega standarda, se za poklicnim standardom Podčastnik / podčastnica vojaške policije dopolni z naslednjim besedilom:
»Zdravstveni podčastnik /  V.    99. seja  9. 7. 2007«.
zdravstvena podčastnica
Priloga XVI: VOJAŠTVO, podnaslov ime kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, se dopolni z naslednjim besedilom:
»Vojak strelec / vojakinja IV.   99. seja  9. 7. 2007
strelka
 
Vojak / vojakinja pehote  IV.   99. seja  9. 7. 2007
 
Vojak / vojakinja      IV.   99. seja  9. 7. 2007
artilerije
 
Voznik / voznica oklepnega IV.   99. seja  9. 7. 2007
vozila
 
 Vojak mornar / vojakinja IV.   99. seja  9. 7. 2007
     mornarka
 
Vojak / vojakinja      IV.   99. seja  9. 7. 2007
inženirstva
 
Vojak / vojakinja nuklearno IV.   99. seja  9. 7. 2007
radiološko kemično biološke
obrambe
 
Vojak / vojakinja posebnih IV.   99. seja  9. 7. 2007
enot
 
Operater / operaterka    IV.   99. seja  9. 7. 2007
orožja in oborožitvenih
sistemov oklepnega vozila
 
Vojak mornarski potapljač / IV.   99. seja  9. 7. 2007
vojakinja mornarska
potapljačica
 
Vojak specialist /     IV.   99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialistka
inženirstva
 
Vojak / vojakinja za oskrbo IV.   99. seja  9. 7. 2007
 
Vojak veterinarski     IV.   99. seja  9. 7. 2007
bolničar / vojakinja
veterinarska bolničarka
 
 Vojaški voznik / vojaška IV.   99. seja  9. 7. 2007
     voznica
 
Vojaški bolničar / vojaška IV.   99. seja  9. 7. 2007
bolničarka
 
Vojak specialist /     V.    99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialistka
artilerije – izvidnik /
izvidnica
 
Vojak specialist /     V.    99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialist
artilerije – meteorolog /
meteorologinja
 
Vojak specialist /     V.    99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialist
artilerije – topograf /
topografinja
 
Vojak specialist /     V.    99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialist
artilerije – računar /
računarka
 
Vojak operater / vojakinja V.    99. seja  9. 7. 2007
operaterka sistema nadzora
in kontrole zračnega
prostora
 
Vojak operater / vojakinja V.    99. seja  9. 7. 2007
operaterka radarskega
sistema
 
Vojak / vojakinja zračne  V.    99. seja  9. 7. 2007
obrambe
 
Vojak specialist /     V.    99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialistka
nuklearno radiološko
kemično biološke obrambe –
izvidnik / izvidnica
 
Vojak specialist /     V.    99. seja  9. 7. 2007
vojakinja specialistka
nuklearno radiološko
kemično biološke obrambe –
laborant / laborantka
 
Vojaški policist / vojaška V.    99. seja  9. 7. 2007
policistka
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
pehote
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
posebnih enot
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
artilerije
 
Podčastnik operater /    V.    99. seja  9. 7. 2007
podčastnica operaterka
sistema nadzora in kontrole
zračnega prostora
 
Podčastnik operater /    V.    99. seja  9. 7. 2007
podčastnica operaterka
radarskega sistema
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
zračne obrambe
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
oklepnih enot
 
Tehnik letalec / tehnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
letalka na vojaškem
zrakoplovu
 
Letalski tehnik / letalska V.    99. seja  9. 7. 2007
tehnica za vojaške
zrakoplove
 
Podčastnik mornar /     V.    99. seja  9. 7. 2007
podčastnica mornarka
 
Podčastnik mornarski    V.    99. seja  9. 7. 2007
potapljač / podčastnica
mornarska potapljačica
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
inženirstva
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
nuklearno radiološko
kemično biološke obrambe
 
Podčastnik / podčastnica za V.    99. seja  9. 7. 2007
oskrbo
 
Veterinarski podčastnik /  V.    99. seja  9. 7. 2007
veterinarska podčastnica
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
premikov in transportov
 
Podčastnik / podčastnica  V.    99. seja  9. 7. 2007
vojaške policije
 
Zdravstveni podčastnik /  V.    99. seja  9. 7. 2007«.
zdravstvena podčastnica
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-7/2005/27
Ljubljana, dne 29. avgusta 2007
EVA 2007-2611-0093
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve