Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4279. Odlok o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava, stran 11707.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K
o spremembah Odloka o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava
1. člen
V Odloku o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava (Uradni list RS, št. 92/03) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel:
– na območju k.o. Logarska dolina:
1/1, 1/2, 1/3, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18/2, 21, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 27, 718;
– na območju k.o. Solčava:
496, 900/3, 10, 13/2, 30/4, 712/2, 730, 741/3, 741/5, 741/7, 895, 901/1, 901/2, 905, 258/2, 258/3, 258/7, 271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 272/2, *274, *64, 258/4, 258/5, 259, 260/2, 260/3, 260/5, 261, 264, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, *220, *221, *63, 238/2, 256/1, 256/2, 257/1, 258/1, 258/6, 258/8, 260/1, 260/4, 260/6, 219, 220, *295, *47, *48/1, *48/2, *48/3, *48/4, *50/2, *51, 198/2, 198/3, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/8, 202, 203, 204, 205/2, 212/2, 212/5, *218, *53, 186/2, 187/1, 188/1, 189, 190, 199/9, 200/1, 200/2, 205/1, 207/1, 207/3, 208, 209, 211, 212/1, 212/3, 212/4, 213/1, 213/2, 214, 215, *292, *322, *44, 186/1, 187/2, 187/3, 188/2, 191/1, 191/2, 192, 193, 194/1, 199/6, 199/7, *42, *43, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 184/1, 184/2, 497, 498, 896, 1, 2, 900/5, 484/17, 484/5, 484/6, 506/12, 506/29, 506/3, 506/7, 507, 534/1, 534/2, 536/1, 536/2, 542/2, 542/3, 901/6, 901/7.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-89/2007/6
Ljubljana, dne 13. septembra 2007
EVA 2007-2511-0186
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost