Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2007 z dne 21. 9. 2007

Kazalo

4277. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, stran 11705.

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 8. člena ter 5. in 6. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev
1. člen
V Uredbi o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 38/07) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predhodno soglasje)«.
V četrtem odstavku se za besedo »ministrstvo« doda besedi »za gospodarstvo«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta beseda »ministrstva«.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Zavezanec, ki začne opravljati novo storitev, oblikuje njeno ceno v skladu z 2. členom te uredbe, pred začetkom njene uporabe pa mora pridobiti predhodno soglasje.«.
4. člen
V 5. členu se črta beseda »ministrstva«.
5. člen
V 6. členu se v napovednem stavku za besedo »ministrstvo« doda besedi »za gospodarstvo«.
6. člen
V 7. členu se v obeh stavkih za besedo »ministrstvo« doda besedi »za gospodarstvo«.
7. člen
8. člen se črta.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-27/2007/6
Ljubljana, dne 13. septembra 2007
EVA 2007-2111-0125
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost