Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4243. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov, stran 11555.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) – Uradni list RS, št. 33/07, Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov (Uradni list RS, št. 48/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 8. redni seji dne 4. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu VS 9/10 Škofljica, morfološka enota 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov
1. člen
Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, za morfološko enoto 2A/1, za potrebe gradnje doma starejših občanov.
2. člen
Velikost območja prostorskega akta z vplivnim območjem (prometna navezava preko mostu čez vodotok Škofeljščica) je približno 13750 m2. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parc. št.: 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 756/1, 2373/5, 2373/4, 955/2, 757/4, 757/2, 757/1, 758/1, 757/3-del, 2373/3-del, 955/1-del, 956/2-del, 956/1-del, 956/3 in 2373/8-del, vse v katastrski občini Lanišče.
3. člen
Osnutek odloka se javno razgrne za 30 dni, to je od 20. 9. 2007 do 19. 10. 2007.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dne 9. 10. 2007 ob 17. uri v kulturni dvorani Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
5. člen
V času javne razgrnitve se lahko podajajo pisne pripombe in predlogi k osnutku razgrnjenih dokumentov, na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.
Št. 007-24/2007
Škofljica, dne 10. septembra 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.