Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4237. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje, stran 11542.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 22. člena Pravilnika za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 5. redni seji dne 4. 9. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje od 1. 9. 2007 mesečno po otroku:
1. oddelek za prvo starostno obdobje (1 do 3 let)
9- oziroma 10-urni program              363,40 EUR
2. oddelek za drugo starostno obdobje (3 do 6 let)
9- oziroma 10-urni program             363,40 EUR.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje št. 64/06-51 z dne 29. decembra (Uradni list RS, št. 1/07).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/07-22-1
Šafarsko, dne 5. septembra 2007
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.