Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4232. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 11539.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005, in Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0001/2007 z dne 5. 9. 2007 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+--------------------------+----------------+------------------+
|Proizvod – storitev    | Merska enota | Cena v evrih (€) |
+--------------------------+----------------+------------------+
|Variabilni del:      |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|a) Dobavljena toplota   |MWh       |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|– stanovanjski odjem   |        |      52,9267|
+--------------------------+----------------+------------------+
|– ostali odjem      |        |      52,9267|
+--------------------------+----------------+------------------+
|b) Sanitarna voda     |m3       |      4,7634|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Fiksni del:        |        |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|a) Priključna moč     |kW/mesec    |         |
+--------------------------+----------------+------------------+
|– stanovanjski odjem   |        |      1,5100|
+--------------------------+----------------+------------------+
|– ostali odjem      |        |      1,5100|
+--------------------------+----------------+------------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-018/2007-DP-02 objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/07, dne 7. 8. 2007.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. septembra 2007 dalje.
Zap. št. C0-022/07-PD-03
Murska Sobota, dne 6. septembra 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor:
Mirko Šabjan l.r.